فروش عمده

شرکت ها و افراد میتوانند با خرید از ما از تخفیف های زیر برخوردار شوند

    • بالای دو میلیون تومان

۲ درصد تخفیف

  • بالای ۵ میلیون تومان
    ۳ درصد تخفیف

  • بالای ۱۰ میلیون تومان
    ۴ درصد تخفیف