شرایط حمل و نقل وتحویل کالا

ارسال کالا در شهرستان ها :

ارسال کالا در شهرستان ها به صورت ارسال به باربری انجا میشود
حداکثر ۲۴ ساعت پس از انجام سفارش و پرداخت آن سفارش پردازش و آماده شده و به بابری ارسال میشود
از باربری تا محل شما معمولا بین ۴۸ ساعت تا۷۲ ساعت وابسته به نزدیکی شهرتان به تهران و نوع باربری زمان میبرد
هزینه ارسال کالا به باربری کمتر از ۱ میلیون تومان ۱۵ هزار تومان و برای بین ۱ تا ۲ میلیون تومان ۲۵ هزار تومان و برای بیش از ۲ میلیون تومان نیز هزینه ارسال ببه باربری رایگان خواهد بود

لازم به ذکر است هزینه ی خود باربری بر عهده مشتری میباشد و مجموعه تنها هزینه ارسال کالا تا باربری را دریافت میکند

ارسال کالا در شهر تهران:

 

ارسال کالا در تهران برای کمتر از ۱ میلیون تومان به صورت پیک موتوری (الوپیک یا اسنپ) میباشد
برای بین ۱ تا ۲ میلیون تومان با خودرو (الوپیک یا اسنپ) ارسال خواهد شد
برای بیش از ۲ میلیون تومان نیز عموما با وانت خواهد بود
هزینه ارسال کالا در شهر تهران برای کمتر از ۵۰۰ هزار تومان ۱۲ هزار تومان و برای بیش از آن رایگان میباشد

ارسال به سایر شهرهای استان تهران و استان البرز

از آنجایی که ارسال به شهرستان های اطراف تهران دارای قیمت های متفاوت و … میباشد هزینه ارسال در فاکتور محاسبه نشده و به صورت پس کرایه است
معمولا با استفاده از پیک محلی اجناس ارسال میشود و در محل خود پیک هزینه را دریافت میکند